Производствена база

“ГБС ВАРНА” АД притежава собствена производствено-техническа база на територията на ЗПЗ гр.Варна,ул.“Райко Даскалов“№53, както и в гр.Силистра, ул.“ ул. „Добрич“ №89“. Те са окомплектовани с необходимите ресурси за заготовка и производство на строителни материали и изделия за нуждите на строителното производство. На териториите на производствено-техническите бази са разположени :

Бетонов център

Произвежда всички класове бетонови смеси и циментови разтвори, съгласно БДС. Центърът разполага с необходимата ресурсна обезпеченост /бетоновози и бетонпомпи/за доставка и полагане на разтворите франко площадката на строителя.

Арматурен цех

Дружеството разполага с цех за заготовка на армировка и заварени мрежи с месечен капацитет 600 тона. Изделията се придружават с Декларация за съответствие и се изпълняват с високо качество, съгласно БДС, работните проекти и изискванията на Възложителя.

Цех за метални конструкции

В цеха се изработват метални конструкции, парапети, огради, врати, капаци, решетки и др.

Фабрика за сухи строителни смеси “Унидев”

Сухите строителни смеси „Унидев“ са повече от 20 години на пазара и са доказани със своето високо качество и широко приложение. В цеха на „ГБС-Варна“АД се произвеждат лепила, шпакловъчни смеси, грундове и хидроизолации/;

Складова база и ресурсна обезпеченост

„ГБС-Варна”АД разполага със собствена складова база с налични едроплощни кофражи за изграждане на монолитни стоманобетонови конструкции по системите “НОЕ”, “ДОКА’ и “ПЕРИ” – за стени и колони на площ от над 1000 м2, както и за плочи и греди с площ от над 9000 м2. Фирмата разполага със собствено тръбно скеле, приобектови служебни и складови помещения, контейнери за складове, фургони за битовки и други.