Проектиране и строителство на Обект: Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“ №3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Сдружение на собствениците „Саниран дом”, чрез Община Шумен