Инженеринг – Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр.Шумен, ул. „Цар Освободител“ №1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Сдружение на собствениците „Шипка”, чрез Община Шумен


Период на реализация : ноември 2016 г. – юни 2017 г.