Административна сграда на Областна дирекция на МВР – гр.Варна

Възложител: Министерство на вътрешните работи