Административна сграда на „БРОСС“ АД – гр.Варна

За изпълнението на сградата „ГБС-Варна“АД получава приз „Сграда на годината“.