Жилищно-търговски комлекс „Дръстър“, к.к.“Златни пясъци“

Възложител : „Дръстър 2004“АД .
РЗП 11 000 м2