Жилищна Сграда, ул. „Дойран“№ 2, гр. Варна

Възложител : „ТРАКИЯ 1“ЕООД
РЗП 11 524 м2.