Хотелски комплекс „Данубе“ – гр.Силистра

Възложител: „Данубе турс“АД;
РЗП 9000 м2.