Зърнобаза в землището на село Слънчево, община Аксаково

Възложител : „КРЕМЕР – СОФИЯ“ ЕООД