Нова производствена линия на „Девня Цимент“АД

ВЪЛОЖИТЕЛ : CBMI Construction Company LTD Китай


Този проект получи наградата „Сграда на годината“ в категорията „Производствени сгради -Технологична модернизация и разширяване“