Фуражен завод, силозно стопанство и обслужващи сгради в промишлена зона „Запад“ – гр. Добрич

Възложител : “България Тианшинонг Фийд Ко”ООД