Фуражен завод с капацитет от 15 тона/час гр.Добрич

ВЪЛОЖИТЕЛ : Корн България АД


Фуражен завод с капацитет от 15 тона / час, силози за съхранение и административни сгради в УПИ III, кв. 2, Промишлена зона „Север“, гр Добрич.РЗП 15 000 m2 – комплекс от 8 силоза с капацитет от 6101 m3, фуражен цех и офис сграда, технологични тръбопроводи, електрически мрежи, пътища и площадки.