В и К мрежа – гр. Тутракан

Инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан”