“ГБС ВАРНА” АД е специализирано в изграждането на обществени, жилищни и производствени сгради на територията на Североизточна България и Черноморието, както и по цялата територия на Република България.

 • Ваканционни селища и хотелски комплекси;
 • Промишлено строителство;
 • Търговски обекти;
 • Жилищни сгради;
 • Спортни комплекси ,съоръжения и атракциони;
 • Административни сгради и бизнес центрове;
 • Обекти на хранително-вкусовата промишленост;
 • Компресорни станции;
 • Пречиствателни станции;
 • Възстановяване и подръжка на паметници на културата;
 • Селскостопански сгради и комплекси;
 • Реконструкции и рехабилитации на съществуващи обекти и други.

Политика и стратегически цели:

Политики по социална отговорност: